Analizy chemiczne i fizyczne

Prace pomiarowo - badawcze w zakresie ochrony środowiska i środowiska pracy

Sporządzanie ewidencji, dokumentacji oraz wniosków w zakresie ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska i środowiska pracy

Zakład Badawczy EKO-SERWIS sp. z o.o.

Rok założenia: 1997
Kontakt:
 
ZAKŁAD BADAWCZY EKO-SERWIS sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 2
43-300 Bielsko-Biała


tel./fax (0-33) 49 71 271
tel. kom. 0 502 529 310
e-mail: zbeko@op.pl

NIP: 547-016-98-45
REGON: 008003966
KRS: 0000201033
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy

Gwarantujemy

  • Wykonanie wszelkich zleconych prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
  • Przystępne ceny!

Certyfikat akredytacji

PCA - NR AB 923 w zakresie:

Pomiarów hałasu przmysłowego pochodzącego od instalacji i urządzeń, pomiarów hałasu, drgań mechanicznych, pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i opracowanie następujących stężeń: pył całkowity, pył respirabilny, wolna krystaliczna krzemionka, tlenek węgla, amoniak, chlor, chlorowodór, dekatlenek tetrafosforu, ditlenek azotu, ditlenek siarki, fluorek, fluorowodór, kwas mrówkowy, kwas siarkowy (VI), olej mineralny, ozon, siarkowodór, tlenek azotu, wodorotlenek sód, nafta, związki alifatyczne i aromatyczne, związki chlorowe, benzyny, epoksyetan, chloroeten, glikol etylenowy, fenol, estry, ftalany, kwas octowy, aldehydy, izocyjaniany, aldehyd glutarowy, n-metylo-2-pyrolidon, aminy alifatyczne, metale oraz analizy stężeń związków chemicznych metodą spektrofotometryczną zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji.

Szczegółowy zakres akredytacji można znaleźć na stronie PCA - link do pliku pdf tutaj.

 
Copyright © 2010 ZB EKO-SERWIS sp. z o.o.